NOT ΤΗ ΤΗOTOT ΤΗOT NOT NOTOT ΤΗ ΤΗ NOTKYOTOTOT ΤΗOTOTOTOTOTOTOTKYKYOT ΤΗ ΤΗOT NOT NOT ΤΗOT ΤΗ NOT ΤΗ NOT NOTOT ΤΗOTKY NOTOT ΤΗ ΤΗKY NOT ΤΗ ΤΗ NOT NOTOT NOT - ΟΙΚΕΊΑ ΖΩΉ

Τι σημαίνει Σαφής εκφόρτωση τύπου αυγούΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Η διαφανής απόρριψη, ένας σαφής τύπος αυγού, είναι φυσιολογική και επηρεάζει όλες τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, ηλικίας 12 έως 50 ετών, κατά τη διάρκεια της γόνιμης περιόδου. Αυτή η στενή έκκριση αυξάνεται σε ορισμένες ημέρες του μήνα για να επιτρέψει στα σπερματοζωάρια να γλιστρήσουν καλύτερα και να φτάσουν στο ωάριο