ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΓΙΑ ΜΝΉΜΗ, ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Μέσα για τη βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσηςΕπιλογή Συντάκτη
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
Τα διορθωτικά μέτρα για τη μνήμη βοηθούν στην αύξηση της συγκέντρωσης, της συλλογιστικής και της καταπολέμησης της σωματικής και πνευματικής εξάντλησης, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητα αποθήκευσης και χρήσης πληροφοριών στον εγκέφαλο. Μια καλή φυσική θεραπεία για τη μνήμη είναι το Ginkgo Biloba, το οποίο είναι ένα συμπλήρωμα που αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να αγοραστεί σε φαρμακεία και φαρμακεία και δεν χρειάζετα