ΠΟΥ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΑΥΘΌΡΜΗΤΗ ΎΦΕΣΗ ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΑΥΤΌ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Τι σημαίνει αυθόρμητη ύφεση και πότε συμβαίνειΕπιλογή Συντάκτη
Πολλαπλή φύση ωοθηκών
Πολλαπλή φύση ωοθηκών
Η αυθόρμητη ύφεση μιας νόσου συμβαίνει όταν υπάρχει έντονη μείωση του βαθμού εξέλιξής της, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί από τον τύπο της θεραπείας που χρησιμοποιείται. Δηλαδή, η ύφεση δεν σημαίνει ότι η νόσος θεραπεύεται τελείως, αλλά, λόγω της υποχώρησης της εξέλιξής της, παρουσιάζει μεγαλύτερη πιθανότητα