ΠΑΡΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΊΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΌΜΑ - ΔΙΑΒΉΤΗΣ

Παρενέργειες των διορθωτικών μέτρων για τον διαβήτηΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Υπάρχουν διάφοροι τύποι φαρμάκων για διαβήτη που λειτουργούν με διάφορους τρόπους, όπως η ινσουλίνη, η μετφορμίνη, η γλιβενκλαμίδη, η γλιμεπιρίδη και η λιραγλουτίδη. Ωστόσο, αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αύξηση ή απώλεια βάρους, ναυτία, διάρροια και υπογλυκαιμία κα