ΠΏΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ - ΟΜΟΡΦΙΆ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ

Πώς είναι η αποκατάσταση της κοιλιοπλαστικής;Επιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Η ολική ανάκτηση της κοιλιοπλαστικής εμφανίζεται περίπου 60 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση εάν δεν υπάρχουν επιπλοκές. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου είναι φυσιολογικό ο πόνος και η ταλαιπωρία, τα οποία μπορούν να ανακουφιστούν με τη χρήση αναλγητικών και του ιμάντα μοντελοποίησης, καθώς και η προσοχή με τη στάση του περπατήματος και του ύπνου. Συνήθως τα αποτελέσματα είναι ορατά αμέσως μετά το χειρουργείο, αφήνοντας την κοιλιά επίπεδη, επίπεδη και χωρίς λιπαρά, αν και μπορεί να παραμείνει πρησμένη και μελανιασμένη για περίπου 3 εβδομάδες, ειδικά όταν η λιποαναρρόφηση πραγματοποιείται σ