ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΊΑ: ΠΏΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΎΕΤΕ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Τι είναι η βασική θρομβοκυτταραιμία, τα συμπτώματα και η θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
Η βασική θρομβοκυταιμία ή η ΕΤ είναι αιματολογική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση αιμοπεταλίων στο αίμα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης και αιμορραγίας. Αυτή η ασθένεια είναι συνήθως ασυμπτωματική και ανακαλύπτεται μόνο μετά από συστηματική μέτρηση αίματος. Ωστόσο, η διάγνωση επιβεβαιώνεται μόνο από τον ιατρ