Ο ΔΕΊΚΤΗΣ HOMA ΒΟΗΘΆ ΣΤΗ ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΉΤΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Τι είναι ο δείκτης Homa;Επιλογή Συντάκτη
Επιληπτικές κρίσεις μωρών: 3, 6, 8 και 12 μήνες
Επιληπτικές κρίσεις μωρών: 3, 6, 8 και 12 μήνες
Ο δείκτης Homa είναι ένα μέτρο που εμφανίζεται στη δοκιμασία αίματος που αξιολογεί την αντίσταση στην ινσουλίνη (HOMA-IR) και την παγκρεατική δραστηριότητα (HOMA-BETA) και έτσι βοηθά στη διάγνωση του διαβήτη. Η λέξη Homa σημαίνει μοντέλο αξιολόγησης ομοιόστασης και, γενικά, όταν τα αποτελέσματα είναι πάνω από τις τιμές αναφοράς, σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερ