ΤΙ ΕΊΝΑΙ PTT, ΠΏΣ ΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΉΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΎΣΕΙ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα: αιτίες, συμπτώματα και θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
7 Οφέλη της Jabuticaba
7 Οφέλη της Jabuticaba
Η θρομβωτική θρομβοκυτταροπενική πορφύρα ή ΡΤΤ είναι μια σπάνια αλλά θανατηφόρος αιματολογική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό μικρών θρόμβων στα αιμοφόρα αγγεία και είναι πιο συνηθισμένη στους ανθρώπους μεταξύ 20 και 40 ετών. Στην PTT παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, επιπλέον του πυρετού και, τις περισσότερες φορές, της νευρολογικής ανεπάρκειας λόγω της μεταβολής της ροής αίματος στον εγκέφαλ