ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΊΑ: ΚΎΡΙΕΣ ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΔΙΆΓΝΩΣΗ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Τι είναι η πολυκυταιμία, προκαλεί, πώς μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστείΕπιλογή Συντάκτη
Τρόφιμα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Τρόφιμα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Η πολυκυταιμία αντιστοιχεί σε αύξηση της ποσότητας ερυθρών αιμοσφαιρίων ή ερυθροκυττάρων στο αίμα, δηλαδή πάνω από 5, 4 εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια στις γυναίκες και πάνω από 5, 9 εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια ανά μL στους άνδρες. Λόγω της αύξησης του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το αίμα γίνεται πιο ιξώδες, γεγονός που προκαλεί την κυκλοφορία του αίματος με μεγαλύτερη δυσκολία μέσω των φλεβών, γεγονός που μπορεί