ΤΙΜΈΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΎ ΡΥΘΜΟΎ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Τι είναι ο φυσιολογικός, ο υψηλός και ο χαμηλός καρδιακός ρυθμός και πώς να ομαλοποιηθείΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Ο καρδιακός ρυθμός υποδεικνύει τον αριθμό των φορών που η καρδιά χτυπά ανά λεπτό και η κανονική του τιμή σε ενήλικες κυμαίνεται από 60 έως 100 bpm. Ωστόσο, ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το αν το άτομο κάνει οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα ή έχει κάποια καρδιακή νόσο. Βασικά, όσο περισσότερη προσπάθεια χρειάζεται να κάνει η καρδιά για να στείλει το αίμα στο σώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια και, κατά συνέπεια, όσο υψηλότερος είναι ο καρδιακός ρυθμός του ατόμου. Και όσο πι