ΠΙΘΑΝΈΣ ΕΠΙΠΛΟΚΈΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΓΙΑ ΚΥΣΤΙΚΉ ΊΝΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ - ΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Κυστική ίνωση κατά την εγκυμοσύνηΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Η έγκαιρη διάγνωση και η καλή προσκόλληση στη θεραπεία σημαίνει ότι οι ασθενείς με κυστική ίνωση έχουν αυξημένη προσδοκία, γεγονός που μπορεί να έχει παιδιά με κυστική ίνωση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τους πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές της κύησης σε γυναίκες με κυστική ίνωση. Είναι σημαντικό να έχετε