ΣΙΔΕΡΟΒΛΑΣΤΙΚΉ ΑΝΑΙΜΊΑ: ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ, ΑΙΤΊΕΣ, ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σιδεροβλαστική αναιμία: συμπτώματα, αιτίες, διάγνωση και θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
Η σιδηροβλαστική αναιμία χαρακτηρίζεται από ασθένεια στην οποία υπάρχει ακατάλληλη χρήση σιδήρου για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, παρόλο που υπάρχουν επαρκείς ποσότητες σιδήρου για την παραγωγή της. Ως αποτέλεσμα, αυτό το μέταλλο συσσωρεύεται στα μιτοχόνδρια των ερυθροβλαστών, δημιουργώντας σιδωρόβλαστα δακτυλίων. Αυτή η διαταραχή μπορεί να σχετίζεται με κληρονομικο