ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΉ Η ΛΉΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΆΤΗ ΧΩΡΊΣ ΆΜΕΣΟ ΆΓΓΙΓΜΑ; - ΑΡΣΕΝΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

Είναι δυνατόν να πάρετε τον προστάτη χωρίς την οπισθοδρομική επαφή;Επιλογή Συντάκτη
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
Η ορθική εξέταση του προστάτη μπορεί να γίνει με τη διενέργεια εξετάσεων αίματος που ονομάζεται PSA και υπερηχογραφία της πυέλου, αλλά αυτές μπορούν να αφήσουν αμφιβολίες, να καθυστερήσουν τη διάγνωση και να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου μόνο για να ανακαλυφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, πιθανότητες θεραπείας. Έτσι, οι καλύτερες εξετάσεις για τη διάγνωση του πρώιμου καρκίνου του προστάτη είναι η εξέταση αίματος PSA και η ορθική εξέταση, οι οποίες παρέχουν τα ακριβέστερα δεδομένα για τον ιατρό. Αυτές οι δύο εξετάσεις αλληλοσυμπληρώνονται και συνεπώς θα πρέπει πάντ