ΠΏΣ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΎΣΕΙ ΤΟ VCM ΣΤΗΝ ΑΙΜΌΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Τι είναι ο μέσος όγκος του σώματος - VCMΕπιλογή Συντάκτη
Πολλαπλή φύση ωοθηκών
Πολλαπλή φύση ωοθηκών
Το VCM, το οποίο αντιπροσωπεύει τον μέσο όγκο του σώματος, είναι ένας δείκτης για τον αριθμό των αιμοπεταλίων που δείχνει το μέσο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η κανονική τιμή του VCM κυμαίνεται μεταξύ 80 και 100 fl και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το εργαστήριο. Η γνώση της ποσότητας του VCM είναι ιδιαίτερα σημαντική για να βοηθήσει στη διάγνωση της αναιμίας και να παρακολουθήσει τον ασθενή μετά την έναρξη της θεραπείας. Ωστόσο, η ανάλυση VCM πρέπει να γίνει μαζί