ΑΝΏΣΜΑΤΑ: ΚΎΡΙΕΣ ΑΙΤΊΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Τι είναι το anosmia και πώς αντιμετωπίζεται;Επιλογή Συντάκτη
3 Θέσεις για γρήγορη απώλεια βάρους, αλλά με υγεία
3 Θέσεις για γρήγορη απώλεια βάρους, αλλά με υγεία
Η ανόσμια αντιστοιχεί στην πλήρη απώλεια της οσμής λόγω της απόφραξης των ρινικών διόδων, της ψύχους, της παραρρινοκολπίτιδας ή της βλάβης του οστικού νεύρου, για παράδειγμα. Δεδομένου ότι η όσφρηση σχετίζεται άμεσα με τη γεύση, το άτομο που υποφέρει από anosmia συνήθως δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τις γεύσεις, αν κα