ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΊΑΣ; - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Ποια είναι η εξέταση για Audiometry;Επιλογή Συντάκτη
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Η ακινομετρία είναι μια εξέταση που συνίσταται στην αξιολόγηση της ακοής του ατόμου στην ερμηνεία ήχων ή λέξεων και είναι δυνατό να ανιχνευθούν οι ακουστικές αλλαγές. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ομιλίας και φωνητικής ακτινομέτρησης. Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνεται σε ειδική καμπίνα, απομονωμένη από θόρυβο