ΘΈΣΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ - ΠΡΏΤΕΣ ΒΟΉΘΕΙΕΣ

Θέση ασφαλείαςΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Η πλευρική θέση ασφαλείας είναι απαραίτητη για πολλές τεχνικές πρώτων βοηθειών και πρέπει να χρησιμοποιείται όποτε το άτομο είναι ασυνείδητο αλλά εξακολουθεί να αναπνέει και δεν παρουσιάζει κανένα απειλητικό για τη ζωή πρόβλημα. Για να βάλεις κάποιον σε αυτή τη θέση: Τοποθετήστε το πρόσωπο στην κοιλιά τους και γονατίσετε δίπλα τους. Αφαιρέστε αντικείμενα που θα μπορούσαν να βλάψουν το θύμα , όπως γυαλιά, ρολόγια ή ζώνε