ΑΓΓΕΙΑΚΉ ΆΝΟΙΑ: ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ, ΚΎΡΙΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Συμπτώματα αγγειακής άνοιας και πώς γίνεται η θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
Είναι κακό Ajinomoto;
Είναι κακό Ajinomoto;
Η αγγειακή άνοια είναι ένας τύπος αλλοιώσεως των περιοχών του εγκεφάλου, κυρίως λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, προκαλώντας συμπτώματα όπως δυσκολία στην πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων, απώλεια μνήμης και δυσκολία στην ομιλία, παράδειγμα. Αυτός ο τύπος άνοιας είναι μη αναστρέψιμος, αλλά είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί για να αποφευχθεί η πρόοδος και ο γιατρός υποδεικνύει μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου,