5 ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειώνΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Η προσωπική υγιεινή είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να γίνεται σωστά, ώστε να μην βλάψει την οικεία υγεία της γυναίκας. Ο κόλπος έχει ένα δικό του pH με μια ελαφρά οξύτητα που πρέπει να διατηρείται και το πλύσιμο υπερβολικό, χρησιμοποιώντας ακατάλληλα προϊόντα ή ξυρίζοντάς το σχεδόν εντελώς, είναι συνήθειες που προκαλούν ανισορροπία στο ρΗ και τη φυσική χλωρίδα του κόλπου και που μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς, λοιμώξεις ή κολπική μυκητίαση. Κανόνες για καλή οικεία υγιεινή και πρόληψη ασθενειών 1. Πλύνετε την εξωτερική περιοχή του κόλπου χρησιμοποιώντας ένα οικείο σαπούνι Τα οικεία σαπούν