ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΑΚΟΉΣ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Μάθετε για τις θεραπείες για απώλεια ακοήςΕπιλογή Συντάκτη
Κατανόηση της Ευθανασίας, της Ορθοθανασίας και της Διαμανιασίας
Κατανόηση της Ευθανασίας, της Ορθοθανασίας και της Διαμανιασίας
Υπάρχουν ορισμένες θεραπείες για τη μείωση της δυνατότητας ακρόασης, όπως για παράδειγμα το πλύσιμο στο αυτί, η χειρουργική επέμβαση ή η τοποθέτηση ακουστικού βοηθήματος για την ανάκτηση μέρους ή ολόκληρης της χαμένης ακοής, για παράδειγμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί η απώλεια ακοής και, στην περίπτωση κώφωσης, το άτομο πρέπει να προσαρμοστεί στη ζωή χωρίς να ακούει, επικοινωνώντας μέσω της νοημα