ΠΏΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΤΕΤΡΑΚΡΥΣΤΑΛΙΚΌΣ ΥΠΈΡΗΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΆΤΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Τι είναι η υπερφόρτωση της υπερηχογραφίας του προστάτηΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Ο διαθλαστικός υπερηχογράφος του προστάτη εκτελείται με την τοποθέτηση ενός ανιχνευτή υπερήχων στο ορθό του ασθενούς, επιτρέποντας την λήψη εικόνων του προστάτη από τον άνθρωπο.Μπορεί να εντοπιστούν αλλαγές ή αλλοιώσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτή την περιοχή, όπως ο καρκίνος, η διόγκωση του προστάτη, άλλοι. Αυτή η διαδ