ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΊΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΏΝ ΚΑΙ ΠΏΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΊ Η ΕΞΈΤΑΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Νεφρική σπινθηρογραφία: τι είναι, πώς να προετοιμαστεί και πώς γίνεταιΕπιλογή Συντάκτη
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
Το σπινθηρογράφημα των νεφρών είναι μια σάρωση με μαγνητική τομογραφία που επιτρέπει την εκτίμηση της μορφής και της λειτουργίας των νεφρών με έγχυση μιας ραδιενεργού ουσίας στη φλέβα, που ονομάζεται ραδιοφαρμακευτικό προϊόν, το οποίο είναι φωτεινό στην εικόνα και νεφρικό. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι νεφρικής σπινθηρογραφίας: Στατική νεφρική σπινθηρογραφία: οι εικόνες αποκτώνται σε μία μόνο στιγμή με το άτομο σε ηρεμία. Δυναμική νεφρική σπινθηρογραφία: οι δυναμικές εικόνες λαμβάνονται από την παραγωγ