ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΊ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΊ Η ΟΞΕΊΑ ΚΑΙ Η ΧΡΌΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΉ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ - ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: συμπτώματα και θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
5 Κανόνες για την προσωπική υγιεινή και πρόληψη ασθενειών
Η νεφρική ανεπάρκεια είναι η ανικανότητα των νεφρών να φιλτράρουν το αίμα εξαλείφοντας τις κακές ουσίες όπως η ουρία ή η κρεατινίνη, για παράδειγμα, που μπορούν να δημιουργηθούν στο σώμα όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν καλά. Η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, και η οξεία νεφρική ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από ταχεία μείωση της νεφρικής λειτουργίας, ενώ η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορεί ν