ΠΏΣ Ο ΌΓΚΟΣ ΕΚΔΗΛΏΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΌΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΏΣ ΘΕΡΑΠΕΎΕΤΑΙ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Πώς εκδηλώνεται ο όγκος στην υπόφυση και πώς θεραπεύεταιΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Ο όγκος στον όγκο της υπόφυσης ή της υπόφυσης συνίσταται στην ανάπτυξη μίας μη φυσιολογικής μάζας που εμφανίζεται στην υπόφυση, που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου. Ο υποφυσιακός αδένας είναι ένας κύριος αδένας υπεύθυνος για τον έλεγχο άλλων αδένων στο σώμα για την παραγωγή ορμονών, οπότε όταν εμφανί