ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΊΑ: ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ, ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Τι είναι η πνευμονική ατελεκτασία και πώς να την αντιμετωπίζετεΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Πώς να καταπολεμήσετε την αλλεργία σκόνης
Η πνευμονική ατελεκτάση είναι μια αναπνευστική επιπλοκή που εμποδίζει τη διέλευση επαρκούς αέρα λόγω της κατάρρευσης των πνευμονικών κυψελίδων. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχει κυστική ίνωση, όγκοι στον πνεύμονα ή όταν ο πνεύμονας γεμίσει με υγρό λόγω ισχυρής κτυπηρίας, για παράδειγμα. Ανάλογα με τον αριθμό των κυψελίδων που επηρεάζονται, η αίσθηση της δυσκολίας στην αναπνοή μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονη και συνεπώς η θεραπεία μπορεί επίσης να ποικίλει ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, σε κάθε πε