ΒΙΟΨΊΑ ΠΡΟΣΤΆΤΗ: ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ, ΠΌΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Όλα για βιοψία προστάτηΕπιλογή Συντάκτη
Τρόφιμα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Τρόφιμα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Η βιοψία προστάτη είναι μια εξέταση που γίνεται όταν η τιμή PSA στη δοκιμασία αίματος είναι υψηλή ή όταν κατά τη διάρκεια της ορθικής εξέτασης διαπιστώνονται μεταβολές στο μέγεθος ή το σχήμα της, είναι οριστικές για να παραπλανηθεί ή να επιβεβαιωθεί η διάγνωση καρκίνου του προστάτη. Η βιοψία του προστάτη δεν τραυματίζεται, αλλά μπορεί να είναι δυσάρεστη και γι αυτό το λόγο γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία ή ήπια καταστολή. Ωστόσο, μετά την εξέταση είναι πιθανό ο άνθρωπος να αισθάνεται κάποια καύση στην περ