ΠΏΣ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΥΤΟ-ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΎ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Πώς να κάνετε αυτο-εξέταση του μαστούΕπιλογή Συντάκτη
Είναι κακό Ajinomoto;
Είναι κακό Ajinomoto;
Για να γίνει η αυτοεξέταση του μαστού είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τρία βασικά βήματα που περιλαμβάνουν να κάνετε παρατήρηση μπροστά στον καθρέφτη, να ψηλαφήσετε το στήθος του ποδιού και να επαναλάβετε την ψηλάφηση. Η αυτοεξέταση του μαστού δεν θεωρείται μία από τις προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο, αλλά μπορεί να γίνει μία φορά το μήνα, κάθε μήνα, μεταξύ της 3ης και της 5ης ημέρας μετά την εμμη