ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΆΤΗ: ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΡΣΕΝΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

10 σημεία που μπορεί να υποδηλώνουν καρκίνο του προστάτηΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Πώς να πάρετε τη γονόρροια
Οι αλλαγές στα ούρα και η δυσκολία στη διατήρηση της στύσης είναι σημεία που μπορεί να υποδηλώνουν καρκίνο του προστάτη, μια κοινή ασθένεια μετά την ηλικία των 50 ετών. Ωστόσο, αυτά τα ίδια συμπτώματα μπορεί επίσης να παρουσιαστούν λόγω καλοήθων αλλαγών, όπως για παράδειγμα στο διευρυμένο προστάτη. Ως