ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΕΞΤΡΟΚΑΡΔΊΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΎΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΈΣ - ΚΑΡΔΙΑΚΈΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ

Τι είναι η δεξτροκαρδία και οι μείζονες επιπλοκέςΕπιλογή Συντάκτη
Κατανόηση της Ευθανασίας, της Ορθοθανασίας και της Διαμανιασίας
Κατανόηση της Ευθανασίας, της Ορθοθανασίας και της Διαμανιασίας
Το Dextrocardia είναι μια κατάσταση στην οποία το άτομο γεννιέται με την καρδιά στη δεξιά πλευρά του σώματος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης συμπτωμάτων που καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση καθημερινών εργασιών και που μπορούν να μειώσουν την ποιότητα ζωής, όπως η δύσπνοια κούραση όταν περπατάτε ή σκαρφαλώνοντας σκάλες, για παράδειγμα. Αυτά τα συμπτώματα προκύπτουν επειδή σε περιπτώσεις δεξτροκαρδίας υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης δυσμορφιών όπως μεταλλαγμένες αρτηρίες, ανεπαρκώς αναπτυγμένα καρδιακά τοιχώματα ή ασθενέστερες βαλβίδες. Ωστόσο, σε ορισμέν