ΠΏΣ ΝΑ ΕΊΣΑΙ ΔΩΡΗΤΉΣ ΜΥΕΛΟΎ ΤΩΝ ΟΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΏΣ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Ποιος μπορεί να δωρίσει μυελό των οστώνΕπιλογή Συντάκτη
Τρόφιμα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Τρόφιμα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
Η δωρεά μυελού των οστών συνίσταται στην απομάκρυνση ενός μικρού δείγματος κυττάρων από το οστό του ισχίου ή το οστό που βρίσκεται στη μέση του μαστού, το στέρνο, τα οποία κύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κυττάρων του αίματος, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε μεταμοσχεύματα μυελού των οστών οστού για τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών του αίματος όπως λευχαιμία και κάποιες μορφές καρκίνου όπως λέμφωμα και μυέλωμα και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αντιπροσωπεύει τη θεραπεία για ορισμένες από αυτές τις ασθένειες. Η δωρεά μυελού των οστών μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε υγιές ά